ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 นายแพทย์ธีรวัฒน์ สกุลมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างโรงพยาบาลอ่าวลึก ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ.กระบี่