ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac sodium ๒๕ mg ๖๖๑๑๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง