ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone ๓๐ mg ๖๖๑๑๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง