ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen ๔๐๐ mg ๖๖๑๑๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง