ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๑๐ รายการ ๖๖๐๓๐๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง