ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ (จำนวน ๒ รายการ)