ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine citrate ๓๐๐ mg ๖๖๑๑๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง