ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase ๑.๕ mu ๖๖๑๑๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง