ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cotrimoxazole susp. ๖๐ ml ๖๖๑๑๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง