ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin(baby) ๘๑ mg ๖๖๑๑๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง