ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำบริเวณภายในโรงพยาบาล (จำนวน ๑ รายการ)