ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บต ๙๙๘๓ กระบี่ (จำนวน ๑ รายการ)