โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณคุณชัญญชิฎา เจียประเสริฐ ครอบครัวและญาติมิตร มอบเตียงผู้ป่วย 1 เตียง และรถเข็นนั่ง3คัน ให้รพ.อ่าวลึก เพื่ออุทิศให้คุณพ่อสุรัตน์ เจียประเสริฐ

โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณคุณชัญญชิฎา เจียประเสริฐ ครอบครัวและญาติมิตร มอบเตียงผู้ป่วย 1 เตียง และรถเข็นนั่ง3คัน ให้รพ.อ่าวลึก เพื่ออุทิศให้คุณพ่อสุรัตน์ เจียประเสริฐ