ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย จำนวน ๑ รายการ