ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine citrate๓๐๐ mg ๖๗๐๑๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง