ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oxytetracycline ๕ gm ๖๗๐๑๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง