ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา levonorgestrel/ethinylestradiol ๐.๑๕/๐.๐๓ mg ๖๗๐๑๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง