ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin Na tablet ๒ mg ๖๗๐๑๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง