ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium bicarbonate ๓๐๐ mg ๖๖๐๘๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง