ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine ๑๐% ๑๕ ml ๖๗๐๑๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง