ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methimazol ๕ mg ๖๗๐๑๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง