ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactated ringers inf. ๑,๐๐๐ ml ๖๖๑๑๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง