ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine bitartrate ๔ mg/๔ ml ๖๖๑๑๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง