ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Polymyxcin b eye drop ๕ ml ๖๖๑๑๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง