ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Morphine sulfate SR tablet ๓๐ mg ๖๖๑๑๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง