ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin K๑ ๑ mg in ๐.๕- ml ๖๖๑๑๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง