ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกอาคารสกล ชั้น 1 จำนวน 4 ห้อง