ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง