ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate ๕๐ mg ๖๗๐๑๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง