ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine HCl ๒๐ mg ๖๗๐๑๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง