ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide inj. ๒๐ mg/๒ ml ๖๗๐๑๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง