ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin ๕๐๐ mg ๖๖๑๑๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง