ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS irrigation – ๑,๐๐๐ ml ๖๖๑๑๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง