ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ofloxacin ๒๐๐ mg ๖๖๑๑๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง