ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ รายการ)