ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene sac ๖๖๑๒๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง