ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๗ รายการ ๖๖๑๒๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง