ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ (จำนวน ๑ รายการ)