ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงฯ)