ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกอาคารฯชั้น 1 จำนวน 4 ห้อง