ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thioridazine tablet ๑๐๐ mg ๖๖๑๑๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง