ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๕ รายการ ๖๖๑๑๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง