ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ห้อง