ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous sulfate ๕๐ mg/๐.๖ mL ๑๕ ml ๖๗๐๑๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง