ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๓ รายการ ๖๗๐๓๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง