ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium phosphate oral solution ๒.๔ g.+๐.๙ g./๕ ml ๖๗๐๑๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง