ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน บต ๙๙๘๓ กระบี่ (จำนวน ๑ รายการ)