ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Water for injection (plastic) ๑๐ ml ๖๗๐๖๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง