ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide inj. ๒๕๐ mg/๒๕ ml ๖๖๑๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง