ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate ๑,๕๐๐ mg ๖๖๑๑๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง